Honeybush

Honeybush te får man från löven från den Sydafrikanska busken honeybush (Cyclopia intermedia och andra relaterade Cyclopia arter). Cyclopia artens löv, stam och blommor används för att framställa söta örtfusioner.

Endast ett sökresultat

Endast ett sökresultat